de Sperwer

Een veel gebouwd model van een boeierjacht.

Een veel gebouwd model van een boeierjacht
Helaas waren er veel modelbouwers, en vooral aspirant modelbouwers, die de moeilijkheden van de bouw hadden onderschat.
Dit resulteerde erin dat veel modellen niet werden afgebouwd.
De MVH kreeg diverse dozen met onderdelen van de Sperwer tezamen met een aantal rompen die ernstige gebreken vertoonden, de meest  voorkomende fout was dat als de spanten waren geplaatst de romp tordeerde in de lengte van het schip.
Enige  leden  hebben van de aanwezige materialen één model afgebouwd zoals op de foto's is te zien.
De nog bruikbare materialen die over waren uit de resterende bouwdozen zijn bewaard gebleven, de naam van het schip wordt verbeeld in de vergulde sperwer op de roerklik en is ook in de mastplank aangebracht.

Geschiedenis van het originele boeierjacht de Sperwer.

Gebouwd in 1866 voor rekening van de heer Carl Jurrens te Amsterdam, door Eeltje Holtrop van der Zee, beter bekend als Eeltje Baas (1823-1901) breedte: 344.0 cm, lengte: 861.0 cm, inhoud (volume): 11.0 ton (maat)
“Eeltje  Baas” wordt gezien als de meest bekwame boeierbouwer van zijn tijd. Naast functionaliteit streefde hij ook schoonheid na. Hij groeide op bij de werf van zijn vader Eeltje Tadius van der Zee te Ijlst. Hij bouwde uitsluitend in hout, zijn zoon Auke schakelde pas later over naar ijzerbouw en verplaatste de erf naar Joure.
Eeltje bouwde maar weinig boeiers en nog minder voor de pleziervaart, maar wel een zeer groot aantal vracht- en vissersschepen van zeer verschillende vormen, van kleine IJlster boten tot (Friese) pramen, tjalken, snikken en bokken, sloepen en zelfs punters, maar al zijn schepen droegen het kenmerk van zijn vakmanschap.
De heer Jurrens nam met de sperwer deel aan veel zeilwedstrijden op het IJ. Meestal met ingehuurde bemanning afkomstig uit de Zuiderzee vissersgemeenschap.
In 1901 is de Sperwer verkocht aan C. Hooykaas te Rotterdam en vervolgens in 1926 aan de heer Marmaduke Fawkes uit Engeland, die het schip in tekening heeft gebracht.
Het zijn deze tekeningen die er voor zorgden dat er later verantwoorde restauraties konden worden verricht, en zijn er ook modelbouw tekeningen vervaardigd te verkrijgen bij de “Nederlandse Vereniging van Modelbouwers”.
Later zijn er bouwdozen in de handel gekomen.
Andere eigenaren waren de Engelse schrijver Merlin Minshal, die er mee naar de Zwarte Zee voer, en daarna D.E.G. Rossels uit Antwerpen.
In 1948 is de Sperwer in vervallen staat aangekocht door de Vereniging van Vrienden van het Zuiderzee museum, gerestaureerd en tentoongesteld in de schepenhal van het Zuiderzee museum te Enkhuizen in het Peper huis.