MVH Bestuurservaringen 2015

Via dit bericht wil het MVH bestuur terugblikken op het afgelopen jaar 2015 en tevens vooruitkijken naar het komende jaar. We doen melding over de doelen die bereikt zijn en de risico's die we tegenkwamen. Voor de toekomst zal het bestuur zich richten op kansen en mogelijke problemen waar we als bestuur mee te maken kunnen krijgen.

Dit bericht is niet bedoeld als verantwoording naar de leden maar als open communicatie over hoe dit bestuur de vereniging wil sturen en verder wil helpen.

Algemeen
Het MVH bestuur heeft de intentie om maandelijks te vergaderen. De laatste maanden is dat geweest op de eerste dinsdag van de maand, roulerend bij de bestuursleden thuis. Door Liek wordt structureel verslaglegging gedaan en de afspraken bewaakt. Dit gaat naar volle tevredenheid van de overige leden. Actiepunten worden benoemd en de afronding hiervan wordt bewaakt. Verslagen worden gearchiveerd op de OneDrive omgeving en via de MVH website aangeboden aan de leden.

Binnen het bestuur ervaren we een gezond evenwicht tussen ambitie, risicobeheersing en mogelijkheden. Wel heerst er een zorg over de doelen die we met de huidige leden kunnen/willen realiseren. Hierbij zal een evenwicht tussen ambitie en potentieel moeten worden gevonden.

Bereikte doelen in 2015

 • Het bestuur heeft een Vijfjarenplan opgesteld om richting te bepalen voor de komende jaren
 • Er is een duidelijke en werkbare rolverdeling afgesproken binnen bestuur
 • Alle lopende projecten zijn in beeld gebracht
 • De ledenlijst is geactualiseerd (doorlopende aktie)
 • Het Huishoudelijk reglement is geactualiseerd
 • De Rijregels zijn ververst naar de huidige situatie (verspreiding binnenkort)
 • De sociale sfeer binnen de vereniging is goed
 • Er zijn uitstapjes georganiseerd naar Inter Modellbau Dortmund en Modelbouwshow Goes
 • Project aanpak vastgelegd
 • Competenties van leden zijn in beeld gebracht
 • Sleutelbeheer is ingericht
 • Het Veiligheids- en Calamiteitenplan zijn gereed
 • Er is een schoonmaakrooster opgesteld om alle leden hun steentje te laten bijdragen
 • Cloudomgeving m.b.v. “OneDrive” ingericht
 • De back-up voor documentatie is geregeld
 • In onze accommodatie is een internet (W)LAN gebouwd
 • Er is een nieuwe printer voor algemeen gebruik aangeschaft
 • De verzekeringen, onder andere van inboedel, zijn op orde
 • Er is een inventarisatie gemaakt van de elektronica (Ben Telleman)
 • Er is een besluit genomen over de Open Dag en de viering van het 55-jarig lustrum
 • Onze MVH site is aangepast en volop levend (Rob Reinders)
 • Er wordt gewerkt aan een plan voor herstructurering van de Grote baan (Stef Beemsterboer)

Plannen voor 2016

 • Projectbesturing verder uitbouwen
 • Inventaris materialen en gereedschap ordenen
 • Plannen van nieuwe uitstapjes
 • Organiseren Open Dag en jubileumviering
 • Verder uitwerken van plannen voor, en starten met aanpassing van, de grote baan
 • Gereedschapskast inrichten
 • Materialen verder inventariseren
 • Waar mogelijk afronden van lopende projecten (bv “Klein Rome” en “Märklinbaan”)
 • Opstarten van nieuwe projecten (bv Project “CNC” en “Digitaal tekenen”)
 • Promotie van de vereniging

Kortom: er zijn diverse plannen en volop werkzaamheden binnen onze vereniging zodat we er met zijn allen een mooi 2016 van kunnen maken.

Het bestuur:

Marius
Bep
Dirk
Liek
Ruud

December 2015