Modelbouw Vereniging Hilversum

Inloggen leden

Modelbouw Vereniging Hilversum, gevestigd in Gebouw "De Geus" Geuzenweg 84 1221 BV Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

http://www.modelbouwvereniginghilversum.nl

Gebouw "De Geus"

Geuzenweg 84

1221 BV Hilversum

+31651552495

X. Karsten is de Functionaris Gegevensbescherming van Modelbouw Vereniging Hilversum.

Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens

Modelbouw Vereniging Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of vereniging heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van vastlegging persoonsgegevens

Modelbouw Vereniging Hilversum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- delen van NAW-gegevens met de overige leden om contact te kunnen leggen

- bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze clubactiviteiten uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Modelbouw Vereniging Hilversum neemt GEEN geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Modelbouw Vereniging Hilversum) tussen zit.

Computerprogramma's of -systemen

De secretaris van Modelbouw Vereniging Hilversum gebruikt een laptop, beveiligd met een wachtwoord, om de ledenadministratie bij te houden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het standaard database programma MS Access.

Een kopie van de ledenadministratie wordt bewaard op OneDrive, ook beveiligd met een wachtwoord.

Op de site van onze vereniging, op het besloten deel, worden alleen naam en E-mailadres van de leden bewaard. Deze site is secure (https protocol).

Voor mailwisseling wordt gebruik gemaakt van het programma MS Outlook.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Modelbouw Vereniging Hilversum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat u lid bent van de vereniging, en maximaal  één jaar daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden

Modelbouw Vereniging Hilversum deelt persoonsgegevens (beperkt) met de andere leden van de vereniging (NAW-gegevens). Modelbouw Vereniging Hilversum verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Modelbouw Vereniging Hilversum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Modelbouw Vereniging Hilversum, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand of op papier naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Modelbouw Vereniging Hilversum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Modelbouw Vereniging Hilversum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Download deze verklaring